14. Aug 2020 kuni 15. Aug 2020
Paide linn, Järva maakond

Kaheksanda arvamusfestivali peateema on inimeste põhiõigused ja –vabadused. Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles teema kohta nii: “Juba saja aasta eest vastu võetud põhiseaduse järgi on Eesti riigi ja ühiskonna olulisemaid mõtteid arvestada iga inimese ja grupi põhiõiguste ja -vabadustega. Soovime festivali aruteludes neid väärtusi lahti mõtestada ning küsida, kuidas oleme oma vabaduste tagamisega hakkama saanud ja kuidas leida tasakaal mitme erineva õiguse vahel.” Justiitsminister Raivo Aeg täiendas Kaspari mõtet sellega, et ühtki seadust ei looda tühjale kohale, mis tähendab, et põhiõiguste tagamisel on äärmiselt vastutusrikas taustaroll kõigil neil, kes kujundavad avalikku arutelu ning suunavad sel moel riigi ja ühiskonna arengut.

Põhiõiguste ja vabaduste teemat puudutatakse pea igas Põhiseadus 100 arutelus. Reedel on näiteks kavas Eesti Kohtute arutelu sellest, kuidas teevad kohtunikud õigusriigis otsuseid ning Soome Instituudi pop-up koolitund inimõiguste ja meediapädevustest. Laupäeval saab samal alal süveneda usu- ja veendumusvabadusse Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud arutelus ning kaasa mõelda Eestimaa Looduse Fondi arutelul õiglase ülemineku protsessist Ida-Virumaal.

Põhiseadus 100 ala ajakava:

14. august 2020

12.00 - 13.30   Tööandja võtmeroll välistöötajad kohanemisprotsessis (Siseministeerium)

14.00 - 15.30   Eelarvamustest valeuudisteni - pop-up koolitund inimõigustest ja meediapädevusest (Soome Instituut)

16.00 - 17.30   Kas kohtunikud teevad otsuseid trotsist? (Eesti Kohtud)

18.00 - 19.30   Mida saab igaüks meist teha kliima säästmiseks? (Euroopa Komisjoni esindus Eestis)

 

15. august 2020

12.00 - 13.30    Usu- ja veendumusvabadus - millise määrani sallitav, millise määrani salliv? (Eesti  Kirikute Nõukogu)

14.00 - 15.30    Milline on ettevõtete roll soolises palgalõhes? (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ja TLÜ Barbi Pilvre)

16.00 - 17.30    Kaasamine versus koosloome - kuidas saavutada kõigiga arvestav õiglase ülemineku protsess Ida Virumaal? 

Arvamusfestival toob 14. ja 15. augustil kaheksandat korda kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast.

Rohkem infot: https://arvamusfestival.ee/

58.930612730132, 25.612637842688
Klõpsa, et aktiveerida
Paide linn, Järva maakond
58.930612730132, 25.612637842688