Alates vabariigi aastapäevast avaldame igal nädalal ühe lühivideo, kus üks inimene avab oma mõtetega üht põhiseaduse paragrahvi. Aasta lõpuni kestva projekti avab vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes räägib põhiseaduse esimesest paragrahvist, mis kõlab nii: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.“

24. Veebr 2020 kuni 31. Dets 2020

Veebinäitus „Inimõiguste kujunemislugu” näitab inimõiguste idee sajanditepikkust arengut. Inimõiguste juured ulatuvad vanimate tsivilisatsioonide tõekspidamisteni inimese väärikuse ja üksteise austamise kohta. Nii nagu ühiskonna koosolemine ei ole võimalik ilma ühiste reegliteta, nii on ka inimõigused sõnastatud normina. Näitus selgitab, kuidas jõuti mõtteni, et vastastikune austus peaks olema sätestatud ka seaduses ja rahvusvahelistes lepingutes.

15. juuni 2020 kuni 31. Dets 2020
Rändnäitus „Sinu, Minu, Meie riik“ pakub Eesti inimestele teadmisi ja põnevaid vaatenurki demokraatia, põhiseaduse ning laiemalt riigi alustalade ja toimemehhanismide kohta. Näitus on ülesehituselt informatiivne, ent vormilt mänguline, kutsudes inimesi valikute osas kaasa mõtlema ning otsustusprotsessides osalema.
15. juuni 2020 kuni 15. juuni 2021

SA Iuridicum avaldab 21. detsembril 2020 kõikidele huvilistele põhiseaduse kommenteeritud väljaande, mis valmib koostöös eri autoritega, et pakkuda võimalikult mitmekülgset lähenemist põhiseaduse tõlgendamisele. Erilist tähelepanu plaanitakse pöörata põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste peatükile. 

21. Dets 2020

Juristide Liit korraldab loengusarja põhiõiguste teemadel, keskendudes eelkõige kohustuste ja vabaduste tasakaalule.

01. Jaan 2020 kuni 31. Dets 2020

Ringkonnakohus kutsub võimaluse korral sügisel koolinoori ja tudengeid kohtuistungitele, kus on keskmes põhiseadusega seotud vaidlus. Pärast istungit selgitab kohtunik soovijatele vaidluse sisu ja põhiseaduse rolli selles vaidluses. Samuti saavad koolinoored ja tudengid panna oma teadmised proovile ringkonnakohtutes toimuvatel ekskursioonidel. 

01. Jaan 2020 kuni 31. Dets 2020