15. Sept 2020

Demokraatia on ühteaegu valitsemisvorm ja väärtuste kogum, mille eesmärk on inimväärikuse ja põhiõiguste tagamine üksikisikutele; sotsiaalse õigluse saavutamine ning ühiskonna sidususe ja majandusliku arengu edendamine. Põhiõigused on universaalsed ja neid saab tagada üksnes demokraatlikus ja õigusriigi põhimõtteid austavas ühiskonnas. Seega on demokraatia ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine üksteisest sõltuvad. Demokraatlikus Eesti Vabariigis on meie põhiõigused ja vabadused kirja pandud põhiseadusesse, mis on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ning ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument.

Selleks, et hinnata demokraatia olukorda ja arengut maailmas ning julgustada valitsusi demokraatiat tugevdama ja kindlustama, on ÜRO peaassamblee kuulutanud 15. septembri rahvusvaheliseks demokraatiapäevaks. Sel aastal on demokraatiapäeva peamiseks sõnumiks sõnavabaduse, teabevabaduse ning kogunemisvabaduse tagamine ülemaailmse pandeemia kontekstis.

Täpsemat info demokraatiapäeva kohta leiab ÜRO kodulehelt.

#RäägiKaasa #Demokraatiapäev

 

Democracy is both a form of government and a set of values aimed at ensuring human dignity and fundamental rights for individuals, achieving social justice, and promoting social cohesion and economic development. Fundamental rights are universal and can only be ensured in a democratic society respecting the rule of law. Therefore, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent. In the democratic Republic of Estonia, our fundamental rights and freedoms are enshrined in the Constitution, which is both the root text of our statehood and the source document that unites the main values of society.

To assess the state and development of democracy in the world and to encourage governments to strengthen and consolidate democracy, the General Assembly of the United Nations has declared 15 September to be the International Day of Democracy. This year, the main message of the International Day of Democracy is to ensure freedom of expression and information, as well as freedom of assembly in the context of the global pandemic.

Read more about the International Day of Democracy on the website of the United Nations.

#BeHeard

Klõpsa, et aktiveerida