15. juuni 2020 kuni 31. Aug 2020

Eesti Vabariigi põhiseaduse eri ajastute originaalversioone ERMi kogudest näeb ja saab sirvida muuseumi raamatukogus. Näitusel on nii põhiseaduse esmatrükid (legendaarse filatelisti-ajaloolase Elmar Ojaste annetusena ERMi Postimuuseumisse jõudnud väljaanded) kui ka seaduse hilisemad versioonid.

Väjapanek haakub püsinäituse "Kohtumised" äsjase uuendusega: ajarajal on nüüdsest uus näituseosa „Kohtukull ja säädused“, kus muuhulgas näeb 19. sajandist pärit eestikeelse tekstiga kohtukulli ehk kohtupeeglit.

Foto: Anu Ansu

Klõpsa, et aktiveerida