15. juuni 2020

Põhiseadus on meie ühiskonna peamisi väärtusi koondav alustekst, millel on kindel roll ka inimeste igapäevaelus. Mis oleks ühele 100-aastasele põhiseadusele väärikam tähistamisviis kui selle põhitõdede – põhiõiguste ja kohustuste tasakaalu – üle arutlemine. 

Tähtpäevanädalal juhime põhiõiguste ja kohustuste tasakaalule tähelepanu läbi meediaveergude pakkudes nii ajaloolist käsitlust kui ka arutlust selle üle, mis roll on põhiseadusel meie igapäevaelus.

Klõpsa, et aktiveerida