30. Dets 2020 kuni 30. Dets 2020

Põhiseaduse 100. sünnipäeva-aasta lõpetuseks avaldati Riigi Teatajas selle värskelt valminud uuendatud ingliskeelne tõlge. 

Kehtiva põhiseaduse senine tõlge oli vananenud ja parandamist vajas aegunud ja ebaühtlane terminoloogia ja keelekasutus. Tõlget kasutatakse rahvusvahelises suhtluses, sh rahvusvahelistes kohtutes. Edaspidi on põhiseaduse uuendatud tõlge aluseks seaduste tõlgete toimetamisele ja terminoloogilisele uuendamisele.

„Põhiseaduse kui Eesti õiguse tüviteksti tõlge läbis põhjaliku asjatundliku analüüsi, mille käigus kõrvutati eesti ja inglise õiguskeelt ning mõistete tähistamiseks kasutatavat terminoloogiat, võttes arvesse mitmesuguseid õiguslikke aspekte, et lõppeesmärgina tagada kvaliteetne tõlge,“ märkis justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja Jüri Heinla.

Töö käigus vaadati läbi üle 600 termini ja suur osa nendest kanti või uuendati koos põhjendustega Eesti Keele Instituudi terminikogudes. See aitab tulevikus tagada nende arvestamise masintõlke kasutuselevõtmisel.

Uue tõlke koostas jurist-lingvist Siiri Aulik, terminoloogia korrastamise eest vastutas terminoloogiatöö spetsialist Ülle Allsalu. Tõlge valmis tihedas koostöös põhiseaduslike institutsioonide ekspertide ja juhtivate Eesti õigusteadlastega, sealhulgas Kenti Ülikooli Euroopa võrdleva konstitutsiooniõiguse professori Anneli Albiga ja Tartu Ülikooli riigiõiguse õppejõuga Madis Ernitsaga. 

Riigi Teatajas on avaldatud kõigi seaduste ja hulga muude aktide ingliskeelsed tõlked ajakohases seisus terviktekstidena, mis on kättesaadavad ka eestikeelse autentse tervikteksti juures. Riigi Teataja ingliskeelset lehte kasutatakse enam kui 270 riigis või territooriumil.

Meie põhiseaduse ajaloo ja 100. sünnipäeva puhul ette võetud tegevustega saab tutvuda veebilehel www.pohiseadus100.ee, kuhu jäävad muuhulgas alles ka aasta jooksul iga nädalaselt avaldatud lühivideod, milles üks inimene avab oma mõtetega üht põhiseaduse paragrahvi.

Tutvu uue tõlkega –  The Constitution of the Republic of Estonia

Riigi Teataja ingliskeelne leht –  https://www.riigiteataja.ee/en/

Klõpsa, et aktiveerida